Trenere

Harstad FotballXtra har som mål å være en arena med stort fokus på spillernes individuelle utvikling. For å oppnå det har vi kun trenere med godkjent utdanning fra NFF.

Vi stiller i utgangspunktet krav om UEFA C-lisens som et minimum for fast engasjement i Harstad FotballXtra, men unntak kan gjøres for trenere med særlig relevant realkompetanse. Slik sikrer vi at aktivitetene er godt faglig forankret og at spillerne sikres god oppfølging og konkrete tilbakemeldinger.

Følgende trenere er p.t. tilknyttet Harstad FotballXtra:


Frank Aspelund
Sportslig leder

- UEFA B-lisens
- UEFA C-lisens
- Trenerveileder UEFA C

Frank har over 20 års erfaring fra barne- og ungdomsfotballen. Han er fast engasjert som spiller- og trenerutvikler i FK Brage Trondenes og er soneansvarlig trenerutvikler i Hålogaland Fotballkrets.

I Harstad FotballXtra er han Sportslig leder og har dermed hovedansvaret for alt sportslig innhold i våre ulike aktiviteter.

T: 405 43 770
E: frank@harstadfotballxtra.no

Einar Helge Lunde

- UEFA B-lisens
- UEFA C-lisens

Einar har ca. 10 års trenererfaring fra barne- og ungdomsfotball, og de siste årene også som trener på seniornivå. Einar har i tillegg god erfaring som keepertrener.
Steinar Westerås

- UEFA B-lisens
- UEFA C-lisens

Steinar har nesten 40 års erfaring som fotballtrener fra både barne- og ungdomsfotball og voksenfotball på nasjonalt nivå. Han har vært instruktør på en rekke fotballskoler og instruktør på flere trenerkurs. Steinar har vært ansatt i krets/NFF i tilsammen 7 år og har vært kretslagstrener/sonetrener over flere år.
Mats Rinaldo

- UEFA B (under utdanning)
- UEFA B Keeper (under utdanning)
- UEFA C
- UEFA C Keeper

Mats brenner spesielt for trening av keeperrollen og jobber til daglig som keepertrener for damelaget til Medkila IL (1. divisjon). Han er i tillegg kretsansvarlig for keepere i Hålogaland Fotballkrets (KKA). Mats har tidligere hatt trenerroller i Harstad IL, Medkila IL Herrer, Harstad fotballutvikling og HIL-Akademiet.