Spørsmål & Svar (FAQ)

Her vil du finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) om Harstad FotballXtra. Vi vil oppdatere innholdet ved behov.


Betaling

Må man benytte hoopit for registrering og betaling?
– Ja. Per tiden er det et krav at alle benytter hoopit. I hoopit kan man betale treningsavgiften direkte, ved bruk av betalingskort.

Kan vi heller få tilsendt faktura?
– Nei, dessverre. Per tiden kan vi ikke tilby utsendelse av faktura. All betaling må skje via hoopit-appen. Unntak gjøres kun for deltakere som får dekket treningsavgiften fra offisielle støtteordninger, for eksempel gjennom Harstad Kommunes Fritidskasse.

Gis det rabatt for søsken?
– Vi tilbyr dessverre ingen søskenmoderasjon på nåværende tidspunkt.


Deltakelse / Transport

Deltakeren kommer litt sent/må dra tidlig. Går det bra?
– Ja, vi legger til rette for slikt uten problemer.

Vil det bli arrangert transport fra skolene til Hålogalandshallen for HFX FFO?
– Per tiden er vi dessverre ikke i stand til å tilby transport, men dette er noe vi jobber med å få til på et senere tidspunkt.

Hvor lang er oppsigelsestiden?
– Vi forsøker å etterkomme endring i deltakelse, så raskt som mulig. For oppsigelse (eller reduksjon) vil endringstiden maksimalt være inneværende måned + 1 måned.


Treningsutstyr

Kan man benytte eget treningsutstyr?
– Nei. Man må benytte treningsutstyr fra Harstad FotballXtra på øktene. Dette utstyret vil utleveres ved innmelding og skal brukes på alle økter.

Treningsutstyret er borte/ødelagt/slitt. Hvordan får jeg nytt?
– Om utstyret blir ødelagt eller mistet må deltakeren selv erstatte det. Ta kontakt med trenerne for informasjon. Supplering av treningsutstyr kan også gjøres direkte hos Intersport Kanebogen.