HFX Youth

Harstad FotballXtra Youth (HFX YOUTH) er et ekstratilbud for ivrige fotballspillere i 8. og 9. klasse.

Høsten 2023 lanserer vi vårt første tilbud rettet mot eldre spillere: HFX Youth. Vi starter opp med ukentlige økter hvor fokuset er på detaljene og dermed direkte knyttet mot utvikling av den enkeltes  ferdigheter.

Tilbudet er åpent for ungdom som går i 8. eller 9. klassetrinn, og som allerede har gode basisferdigheter i fotball – og et sterkt ønske om å bli enda bedre. Deltakere må være tilknyttet et ordinært klubblag på fast basis og kunne vise til høyt treningsoppmøte på eget lag.

Skoleåret 2023/2024

På grunn av begrensinger av ledig tid i Hålogalandshallen, vil vi for skoleåret 2023/2024 bare kunne tilby én økt per uke, men med dertil enda høyere krav til kvalitet fra både deltakere og trenere.

Aktivitetene følger skoleruta og holder stengt i ferier og på skolens fridager, med mindre annet er annonsert. NB! HFX Youth avsluttes etter planen i månedsskiftet april/mai, men endelig avgjørelse vil tas senere.

Hvem: 8. og 9. klassetrinn +/-
Tidspunkter: Torsdager fra 14:45 – 16:00
Tidsperiode: Oppstart 30. november 2023 – Følger skoleruta (ingen aktivitet i ferier/fridager)
Hvor: Hålogalandshallen, Harstad (innendørs kunstgress)

Trenere
Frank Aspelund
Steinar Westerås
Einar Helge Lunde

Timeplan
14:45 – 15:00: Oppvarming og/eller skadefri.
15:00 – 15:55: Deløvelser og spill med fokus på tema.
15:55 – 16:00: Oppsummering og avslutning.Hva er inkludert?

Vi ønsker å tilby et ekstratilbud til ungdom som ønsker å videreutvikle egne ferdigheter. Vi har fokus på forbedring av den enkelte spiller, herunder utvikling av teknikk, kroppsstilling og spillforståelse.

– Et skreddersydd treningsopplegg med utdannede trenere.
– Treningsutstyr fra Adidas.
– Forsikring for alle deltakere.
– Individuelle tilbakemeldinger.

Obligatorisk treningsutstyr
Eget treningstøy for Harstad FotballXtra er obligatorisk å benytte på alle treninger.


Hva forventes av deltakerne?

– Fokus og kvalitet i eget arbeid når man er på trening.
– At man behandler medspillere og trenere på en god måte.
– Godt humør.


Priser 2023/2024

1 dag per uke: 300,- pr. måned (2.100,- per skoleår – oktober til og med april)

Treningsutstyr: 350,-

Påmelding gjøres her!

NB! Det er et sterkt begrenset antall plasser tilgjengelig. Øvrige interesserte vil plasseres på venteliste.

Alle deltakere må ha medlemskap i en klubb tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) for å være forsikret. Deltakere som ikke har dette vil tilbys medlemskap i FK Brage Trondenes (p.t. 250 kroner pr. år).

Det foretas månedlig fakturering og betaling skjer direkte via hoopit-appen. Det faktureres normalt for 7 måneder per år (oktober til og med april).

Endring av medlemskap
Oppsigelsestiden er maksimalt inneværende måned + 1 måned.

Ønske om endringer av eksisterende medlemskap kan sendes oss direkte per e-post: post@harstadfotballxtra.no.


Fritidskassen

Harstad kommune tilbyr nå ordningen «Fritidskassen» – hvor barn og unge som har behov, kan få støtte til fritidsaktiviteter. Harstad FotballXtra vil kunne omfattes av ordningen. Les mer her!


Spørsmål?

Om du har spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på post@harstadfotballxtra.no eller per telefon, 405 43 770 (Sportslig leder HFX – Frank Aspelund).