HFX FFO

Harstad FotballXtra (HFX FFO) er en fotballfritidsordning med fokus på trygghet, trivsel, mestring og utvikling.

HFX FFO er for barn og ungdom som ønsker et ekstratilbud utover treninger i egen klubb – eller som bare ønsker et fotballrettet alternativ til normal skolefritidsordning.

Vår fotballfritidsordning tilbyr et kjærkomment ekstratilbud, hvor barn og unge kan utvikle egne fotballferdigheter, oppleve mestring og knytte nye vennskap. Vi har hentet inspirasjon og faglig forankring fra lignende tilbud i Norge – og er veldig stolte av å kunne tilby dette i Harstad, med høyt kvalifiserte trenere med på laget.

Tilbudet er åpent for barn i alderen 3. til og med 7. klassetrinn, uansett ferdighetsnivå og klubbtilhørighet. Vi har et begrenset antall plasser per skoleår, men vil jobbe for å utvide tilbudet dersom vi får barn på venteliste.

Skoleåret 2023/2024

For skoleåret 2023/2024 arrangeres HFX FFO tre dager per uke. Deltakerne velger ved innmelding hvilke og hvor mange av ukedagene man ønsker å delta på – og betaler treningsavgift avhengig av dette.

Aktivitetene følger skoleruta og holder stengt i ferier og på skolens fridager, med mindre annet er annonsert.

Hvem: 3. til og med 7. klassetrinn
Tidspunkter: Mandag – Onsdag – Torsdag fra 13:30 – 16:00
Tidsperiode: Oppstart 4. september 2023 – Følger skoleruta (ingen aktivitet i ferier/fridager)
Hvor: Hålogalandshallen, Harstad (innendørs kunstgress)

Trenere
Frank Aspelund
Steinar Westerås
Einar Helge Lunde
Kim Lunde

Timeplan
13:30 – 14:00: Frukt og klesskift.
14:00 – 14:30: Deløvelser (oppvarming med ball).
14:30 – 14:45: Skadefri / Fotballpreppen.
14:45 – 15:45: Øvelser med fokus på ukens tema.
15:45 – 16:00: Oppsummering og avslutning.Hva er inkludert?

Vi ønsker å tilby et supert tilbud til alle som liker å spille fotball. Vi har fokus på forbedring av basisferdigheter og generell spillforståelse. Alt kombinert med godt humør og høy trivsel.

Det benyttes en rekke ulike øvelser, som 1 mot 1, 2 mot 2, mottak – medtak, føre – finte. Hos oss skal alle oppleve utvikling, uansett tidligere ferdighetsnivå.

– Et skreddersydd treningsopplegg med utdannede trenere.
– Treningsutstyr fra Adidas.
– Frukt eller annen enkel mat før hver økt.
– Morsomme treningsøkter med klare målsetninger.
– Forsikring for alle deltakere.
– Individuelle tilbakemeldinger minst 4 ganger per år, med fokus på våre kjerneverdier – trygghet, trivsel, mestring og utvikling.

Obligatorisk treningsutstyr
Eget treningstøy for Harstad FotballXtra er obligatorisk å benytte på alle treninger.

Deltakerne får tilbud om å kjøpe enten liten pakke (250,-) eller stor pakke (400,-) med treningsutstyr ved påmelding.


Hva forventes av deltakerne?

– Lærevillighet og fokus når man er på trening.
– At man behandler medspillere og trenere på en god måte.
– Godt humør!


Priser 2023/2024

1 dag per uke: 600,- pr. måned (6.000,- pr. skoleår)
2 dager per uke: 900,- pr. måned (9.000,- pr. skoleår)
3 dager per uke: 1150,- pr. måned (11.500,- pr. skoleår)

Treningsutstyr: 250,- / 400,- (engangsbeløp liten eller stor pakke)

Påmelding gjøres her!

NB! Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig. Øvrige interesserte vil plasseres på venteliste.

Alle deltakere må ha medlemskap i en klubb tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) for å være forsikret. Deltakere som ikke har dette vil tilbys medlemskap i FK Brage Trondenes (p.t. 250 kroner pr. år).

Det foretas månedlig fakturering og betaling skjer direkte via hoopit-appen. Det faktureres for 10 måneder per år (september til og med juni).

Endring av medlemskap
Vi forsøker å etterkomme endring i deltakelse (antall ukedager), så raskt som mulig. For oppsigelse (eller reduksjon) vil endringstiden maksimalt være inneværende måned + 1 måned.

Ønske om endringer av eksisterende medlemskap kan sendes oss direkte per e-post: post@harstadfotballxtra.no.


Fritidskassen

Harstad kommune tilbyr nå ordningen «Fritidskassen» – hvor barn og unge som har behov, kan få støtte til fritidsaktiviteter. Harstad FotballXtra vil kunne omfattes av ordningen. Les mer her!


Spørsmål?

Om du har spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på post@harstadfotballxtra.no eller per telefon, 405 43 770 (Sportslig leder HFX – Frank Aspelund).