HFX FFO Mini

Barnas første møte med Harstad FotballXtra tilbys gjennom HFX FFO Mini – en fotballfritidsordning for de aller minste, med fokus på trygghet, trivsel, mestring og utvikling.

HFX FFO Mini er for barn i 1. og 2. klasse som ønsker et lystbetont ekstratilbud utover treninger i egen klubb – eller som bare ønsker et fotballrettet alternativ til normal skolefritidsordning.

På FFO Mini får de et første møte med Harstad FotballXtra, hvor fokus er trivsel og lek med fotballen. Her får barna et innblikk i vår metodikk og metode, som også vil bidra til å utvikle den enkeltes ferdigheter og forberede de på den normale HFX FFO, som tilbys fra og med 3. klassetrinn.

Tilbudet er åpent for barn i 1. og 2. klassetrinn, uansett ferdighetsnivå og klubbtilhørighet. Vi har et begrenset antall plasser per skoleår, men vil jobbe for å utvide tilbudet dersom vi får barn på venteliste.

Skoleåret 2023/2024

For skoleåret 2022/2023 arrangeres HFX FFO Mini på mandager, onsdager og torsdager.

Aktivitetene følger skoleruta og holder stengt i ferier og på skolens fridager, med mindre annet er annonsert.

Hvem: 1. og 2. klassetrinn
Tidspunkter: Mandager, onsdager og torsdager fra 13:00 – 16:30
Tidsperiode: Oppstart 21. august 2023 – Følger skoleruta (ingen aktivitet i ferier/fridager)
Hvor: Hålogalandshallen, Harstad (innendørs kunstgress)

Trenere
Frank Aspelund m.fl.

Timeplan
13:00 – 14:00: Frukt og klesskift.
14:00 – 14:30: Oppvarming og lek.
14:30 – 15:45: Ulike fotballøvelser iht. tema, med fokus på lekbasert læring.
15:45 – 16:00: Oppsummering og avslutning.
16:00 – 16:30: Siste tidspunkt for henting.Hva er inkludert?

Vi ønsker å tilby et godt tilbud til alle som har en fotballspire i magen. Vi har fokus på innlæring av basisferdigheter og generell forståelse for fotball. Alt kombinert med lek, godt humør og høy trivsel.

– Utdannede trenere.
– Treningsutstyr fra Adidas.
– Frukt eller annen enkel mat før hver økt.
– Morsomme treningsøkter.
– Forsikring for alle deltakere.

Obligatorisk treningsutstyr
Eget treningstøy for Harstad FotballXtra er obligatorisk å benytte på alle treninger.

Deltakerne får tilbud om å kjøpe enten liten pakke (250,-) eller stor pakke (400,-) med treningsutstyr ved påmelding.


Hva forventes av deltakerne?

– At man ønsker å lære mer om fotball.
– At man behandler medspillere og trenere på en god måte.
– Godt humør!


Priser 2023/2024

3 dager per uke: 1150,- pr. måned (11.500,- pr. skoleår)

Treningsutstyr: 250,- / 400,- (engangsbeløp liten eller stor pakke)

Påmelding gjøres her!

NB! Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig. Øvrige interesserte vil plasseres på venteliste.

Alle deltakere må ha medlemskap i en klubb tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) for å være forsikret. Deltakere som ikke har dette vil tilbys medlemskap i FK Brage Trondenes (p.t. 250 kroner pr. år).

Det foretas månedlig fakturering og betaling skjer direkte via hoopit-appen.

Oppsigelse av medlemskap
For oppsigelse vil endringstiden maksimalt være inneværende måned + 1 måned.

Ønske om oppsigelse av eksisterende medlemskap kan sendes oss direkte per e-post: post@harstadfotballxtra.no.


Fritidskassen

Harstad kommune tilbyr nå ordningen «Fritidskassen» – hvor barn og unge som har behov, kan få støtte til fritidsaktiviteter. Harstad FotballXtra vil kunne omfattes av ordningen. Les mer her!


Spørsmål?

Om du har spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på post@harstadfotballxtra.no eller per telefon, 405 43 770 (Sportslig leder HFX – Frank Aspelund).