Fritidskassen – Harstad kommune

Harstad kommune har nå lansert «Fritidskassen» – en ordning hvor barn og unge som har behov, kan få støtte til fritidsaktiviteter.

Fritidskassen kan gi støtte til deltakeravgift i faste, organiserte fritidsaktiviteter, herunder deltakelse i Harstad FotballXtra.

Hva støttes:
Fritidsaktiviteter for barn og unge i Harstad kommune mellom 6 og 19 år, med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode.

Hvem kan søke:
En kontaktperson søker på vegne av barnet/ungdommen det gjelder.

Kontaktpersonen kan enten være

1. en ansatt i det offentlige som følger opp barnet/ungdommen/familien for eksempel gjennom Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, integreringsenheten, kulturskole, skoleverket, familievernkontor.

eller

2. være tilknyttet frivillig
lag/forening, Røde Kors /annen ideell organisasjon.

Kontaktpersonen blir bindeleddet mellom fritidskassa, familien/barna og aktivitetstilbyder, og forplikter seg til å følge opp barnet/ungdommen som det søkes på vegne av. Privatpersoner kan ikke søke selv.

Behandling av søknaden
Innkomne søknader behandles fortløpende. Støttens varighet avhenger av barnas ønsker og av aktivitetens kostnadsnivå, da støtteordningen dekker utgifter for maksimalt kr 5 000 per barn per år. Støtte til innkjøp av utstyr må ses i sammenheng med utlånsordninger som finnes i kommunen. Støtten utbetales til organisasjonen som tilbyr aktiviteten.

Les mer om ordningen på Harstad kommunes nettsider.

Dersom ditt barn ønsker deltakelse på Harstad FotballXtra, men det er behov for økonomisk bistand, vennligst ta kontakt med oss på fritidskassen@harstadfotballxtra.no. Alle henvendelser vil bli behandlet strengt konfidensielt.